Utbedringer Halden Idrettslag sitt klubbhus

Utbedringer Halden Idrettslag sitt klubbhus

Innkjøp av varmepumper og småoppussing av badet på klubbhuset til Halden Idrettslag

Et prosjekt av Halden idrettslag, publisert 16.01.2019. Prosjektet tilhører kategorien Halden.
Innsamlet kr 25 300
33 %

Berg Sparebank

Folket

Målbeløp kr 75 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 2
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 28.02.2019.

Halden Idrettslag (HIL) 

Halden Idrettslag (HIL) ble stiftet 27. april 1912, oger således 105 år i år. 

Laget har tidligere hattutøvere innen fotball, orientering, skøyter og håndball, men har i dag aktiveutøvere kun innen friidrett. 

I klubben gis det tilbud tilbarn over 6 år, ungdom og seniorer. De siste årene har det vært mest aktivitetpå friidrett for eldre ungdommer og seniorer. Fra sist vinter har vi jobbet medå få flere barn og ungdom med i friidrett i klubben. Dagens satsning

Vi har nå en gruppe medbarn fra 6 til 10 år (minstegruppe) og en gruppe barn/ungdom fra 11 til 14 år(mellomgruppa). Vi kan konkludere med at vi har klart å få med flere barn ogungdom i klubben. Ofte er dette barn og ungdom som ikke har klart å utnytteandre tilbud som fotball, håndball og ishockey. Det er nå rundt 50 barn opp til14 år som trener en til to ganger i uka sammen med oss. I tillegg til disse togrupper har vi et tilbud for de som ønsker å løpe mellom- og langdistanseløp,sprint og en kastgruppe (spyd, slegge, diskos og kule). Vi hatt fått på plassflere gode trenere med god kompetanse. 

Halden IL har også vedtatt at alle om utføreroppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforholdoverfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffepolitiattest. 


Maleri av HIL huset. Laget av O L Hansen.


Målsetting & Formål

Målsetning med treninger av minste og mellomste gruppaer at barn og ungdom skal ha det gøy. Vår målsetning er at alle føler seg velkommen ogtatt være på når de trener sammen med oss. Mestring for alle barn og ungdom erviktig og vi jobber spesielt mye med at barna skal ha en mestringsfølelser og  opplever at de lærer noe og at de kan noe. Halden Idrettslag eier et klubbhus iPeder Akersgata 11. Klubbhuset kalles for HIL huset. Det er spesielt vårebarne- og ungdomsgrupper som bruker huset og vi synes det er viktig at de kanha huset som et viktig møtested. Å ha et eget klubbhus er en stor oppgave,både å forvalte det og ikke å glemme økonomisk sett. Mye av det vi får inngjennom medlemsavgift brukes til HIL huset. 

Nå har vi en del gamle panelovnerpå HIL huset som ble kjøpt inn for 25 år siden. Disse er dårlig og bruker myestrøm. Spesielt ungdommene har bedt om at styret sørger for at vi får tovarmepumper slik at disse kan varme hele huset. Vi regner med at å kjøpe disseog montere dem vil koste minst 25.000 kr for hver pumpe. Videre har vi fortsattto gamle små varmtvannsberedere for å få varmt vann nede på kjøkkenet og varmtvann oppe på badet. Disse er veldig gamle og må skriftes ut. Vi tror at vikunne ha bruk for en stor varmtvannsbereder. Videre er badet og wc oppe på HILhuset fra 50 tallet og må pusses opp litt. 

Vi tror selv at vi ville komme langtpå vei dersom vi klarer å samle inn 75.000 til innkjøp av varmepumper, varmtvannsbereder og montering av disse samt litt små oppussing av badet oppe påHIL huset. 


Takk til Berg Sparebank som har gitt sitt bidrag!

Berg Sparebank har bidratt med 25 000 kr og nå trenger DIN støtte!
Alle bidrag mottas med stor takknemlighet! 


Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må være innlogget for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

Marinus Antonius Frenay

Prosjekteier